Hindari Azab Allah dengan Bertaqwa Kepada-Nya (II)

Hindari Azab Allah dengan Bertaqwa Kepada-Nya (II)

Allah SWT menjelaskan tentang peringatan-peringatan yang Allah sampaikan kepada manusia. Namun tak sedikit  manusia yang mengabaikan dan tidak menghiraukan, bahkan menunjukkan kesombongannya.

Allah berfirman:

“Dan apabila dikatakan kepadanya: “Bertakwalah kepada Allah”, bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa. Maka cukuplah (balasannya) neraka Jahannam. Dan sungguh neraka Jahannam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya.” (Q S 3 Al-Baqarah ayat 206). Read more

Hindari Azab Allah dengan Bertaqwa Kepada-Nya (I)

Hindari Azab Allah dengan Bertaqwa Kepada-Nya (I)

Segala puji bagi Allah SWT yang terus melimpahkan rahmat-Nya bagi kita semua. Sungguh besar kuasa Allah yang telah memerintah manusia untuk terus memelihara karunia ketaqwaan yang Allah berikan.

Allah berfirman:

“Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.”(Q.S 57 Al Hadid ayat 20)  Read more