Larangan Menyekutukan Allah dalam Hal Apapun (II)

Larangan Menyekutukan Allah dalam Hal Apapun (II)

Allah menunjukkan jalan-jalan yang selalu menuai keuntungan, jalan yang kekal di dalam menuai keuntungan,

Para ulama berusaha menjelaskan tentang sesuatu yang utama dalam kehidupan di dunia ini yaitu, “al-baaqiyaatush sholihah”, sebuah amal yang lebih baik disisi Allah dan lebih kekal di sisi-Nya, dibanding sekedar kerja keras membangun dunia tanpa ada tujuan ibadah kepada Allah. Baca selengkapnya

Menjauhi Larangan Allah SWT Agar Terhidar Dari Murka-Nya

Menjauhi Larangan Allah SWT Agar Terhidar Dari Murka-Nya

Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di dalam kemurkaan Allah senantiasa diwarnai dengan ke-Maha Adilan dan ke-Maha Bijaksanaan-Nya. Allah mengajarkan kepada kita agar selalu berlindung kepada-Nya dari berbuat sesuatu yang dimurkai-Nya sebagaimana firman-Nya:

“Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.” (QS. 1:6-7) Baca selengkapnya