Islam Sangat Menghargai dan Memuliakan Wanita (II)

Islam Sangat Menghargai dan Memuliakan Wanita (II)

Wanita sebagai Pemimpin

Banyak sektor-sektor pekerjaan yang memang hanya bisa dan akan sempurna bila dikerjakan oleh manusia-manusia ahli dari golongan kaum perempuan. Sebaliknya juga banyak sektor-sektor pekerjaan yang akan maksimal bila ditangani oleh kaum laki-laki. Islam tidak melarang kaum perempuan untuk bekerja di tengah-tengah masyarakat, asal sesusai dengan fitrahnya dan tetap terjaga ketaqwaannya. Allah sangat menekankan peran wanita dalam penjagaan kestabilan dalam hidup rumah tangganya. Baca selengkapnya