Hindari Azab Allah dengan Bertaqwa Kepada-Nya (II)

Hindari Azab Allah dengan Bertaqwa Kepada-Nya (II)

Allah SWT menjelaskan tentang peringatan-peringatan yang Allah sampaikan kepada manusia. Namun tak sedikit  manusia yang mengabaikan dan tidak menghiraukan, bahkan menunjukkan kesombongannya.

Allah berfirman:

“Dan apabila dikatakan kepadanya: “Bertakwalah kepada Allah”, bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa. Maka cukuplah (balasannya) neraka Jahannam. Dan sungguh neraka Jahannam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya.” (Q S 3 Al-Baqarah ayat 206). Read more