Menjauhi Larangan Allah SWT Agar Terhidar Dari Murka-Nya

Menjauhi Larangan Allah SWT Agar Terhidar Dari Murka-Nya

Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di dalam kemurkaan Allah senantiasa diwarnai dengan ke-Maha Adilan dan ke-Maha Bijaksanaan-Nya. Allah mengajarkan kepada kita agar selalu berlindung kepada-Nya dari berbuat sesuatu yang dimurkai-Nya sebagaimana firman-Nya:

“Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.” (QS. 1:6-7) Baca selengkapnya