Bagaimanakah Seharusnya Akhlak Seorang Mukmin?

Bagaimanakah Seharusnya Akhlak Seorang Mukmin?

Suatu hari, Rasulullah SAW pernah ditanya, “Perbuatan apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam urge?” Beliau menjawab, “Bertakwa kepada Allah dan berbudi pekerti yang baik.” (HR Tirmidzi).

Hadits tersebut mengajarkan betapa pentingnya akhlak mulia bagi seorang mukmin semata-mata demi mendatangkan ridha dan cinta Allah SWT serta meraih cinta dari hamba Allah lainnya. Sebagaimana Allah mencintai orang-orang yang bertakwa dan menebarkan kebaikan dalam kehidupannya. Read more