NO TARGET PEMBELAJARAN TM TANGGAL MATERI BARU MUROJA’AH
1 Pengenalan huruf hijaiyah tunggal harakat Fathah 1 Ta’aruf & Peta Belajar
2 1 s.d 3 Tahsin Do’a Awal Pembelajaran
3 4 s.d 6 1 s.d 3
4 9 s.d 9 1 s.d 6
5 10 5 s.d 9
6 11 s.d 13 3 s.d 10
7 14 s.d 15 7 s.d 13
8 16 s.d 17 9 s.d 15
9 18 11 s.d 17
10 Drill
2 Pengenalan huruf hijaiyah sambung 11 Tahsin Surat Al Fatihah 8 s.d 15
12 19 s.d 20 12 s.d 18
13 21 s.d 22 14 s.d 20
14 23 s.d 24 16 s.d 22
15 25 s.d 26 18 s.d 24
16 27 s.d 28 20 s.d 26
17 29 s.d 30 22 s.d 28
18 Drill
3 Pengenalan huruf hijaiyah sambung sambung bersusun, huruf Ya’ akhir rangkaian dan Hamzah 19 31 s.d 32 25 s.d 30
20 33 27 s.d 32
4 Huruf hijaiyah rawan salah makhroj (pengucapan) 21 34 28 s.d 33
22 Drill
5 Pengenalan harakat Kasrah dan Dhammah 23 35 s.d 36 29 s.d 34
24 37 s.d 38 31 s.d 36
25 39 32 s.d 38
26 40 33 s.d 39
6 Pemantapan 27 Drill Persiapan Ujian
28 Drill Persiapan Ujian
29 Drill Persiapan Ujian

Tahsin 2

NO TARGET PEMBELAJARAN TM TANGGAL MATERI BARU MUROJA’AH HAFALAN
1 Pengenalan tanda panjang Al Qur’an Madinah 1 Ta’aruf & peta belajar
2 41 s.d 43 …. An-Naas 1 s.d 3
3 44 s.d 46 41 s.d 43 An-Naas 4 s.d 6
2 Menyambung dua kalimat 4 47 s.d 48 41 s.d 46 Drill
5 49 s.d 50 46 s.d 48 Al-Falaq 1 s.d 3
6 Drill Al-Falaq 4 s.d 5
3 Pengenalan Tanwin 7 51 s.d 53 46 s.d 50 Drill
8 54 s.d 55 51 s.d 53 Al-Ikhlas 1 s.d 2
9 Drill Al-Ikhlas 3 s.d 4
4 Pengenalan Sukun 10 56 s.d 57 50 s.d 55 Drill
Fungsi Hamzah Washal 11 58 s.d 59 55 s.d 57 Al-Lahab 1
Sukun Wawu dan Ya’ dan Sukun memantul 12 Drill Al-Lahab 2 s.d 3
Sukun Kaf dan Ta’ 13 60 s.d 61 56 s.d 59 Al-Lahab 4 s.d 5
14 62 50 s.d 60 Drill
Sukun Ra’ 15 63 s.d 64 58 s.d 62 An-Nasr 1 s.d 2
Sukun rawan salah 16 65 s.d 66 62 s.d 64 An-Nasr 3
5 Pengenalan Tasydid 17 67 s.d 68 63 s.d 66 Drill
18 69 s.d 70 65 s.d 78 Drill
19 Driil Al-Kafirun 1 s.d 2
6 Pengenalan Lafdzul Jalalah 20 71 s.d 72 65 s.d 70 Al-Kafirun 3 s.d 4
21 73 s.d 74 70 s.d 72 Al-Kafirun 5 s.d 6
22 Drill Drill
7 Pemantapan 23 75 s.d 76 72 s.d 74 Drill An-Naas s.d Al-Ikhlas
24 77 72 s.d 76 Drill Al-Lahab s.d Al-kafirun
25 78 s.d 79 73 s.d 77 Drill An-Naas s.d Al-Ikhlas
26 80 74 s.d 79 Drill Al-Lahab s.d Al-kafirun
27 Drill Persiapan Ujian
28 Drill Persiapan Ujian
29 Drill Persiapan Ujian

Tahsin 3

NO TARGET PEMBELAJARAN TM TANGGAL MATERI BARU MUROJA’AH TILAWAH* HAFALAN
1 Pengenalan Tanda dengung Al Qur’an Madinah, Dengung Mim, Dengung Nun dan Tanwin 1 Ta`aruf dan peta belajar
2 81 s.d 82 Al-Kautsar 1 s.d 3
3 83 s.d 84 81 s.d 83 Drill
4 85 s.d 86 81 s.d 84 Al-Ma’un 1 s.d 2
5 87 s.d 88 83 s.d 86 Al-Ma’un 3
6 89 s.d 91 84 s.d 88 Al-Ma’un 4 s.d 5
7 92 s.d 93 87 s.d 91 Al-Ma’un 6 s.d 7
8 Drill Drill
2 Dengung pengecualian 9 94 s.d 95 88 s.d 93 Al-Balad Quraisy 1 s.d 2
10 96 s.d 97 91 s.d 95 Al-Fajr 1 s.d 15 Quraisy 3 s.d 4
3 Pengenalan panjang 4 ketukan dan 6 ketukan 11 98 s.d 99 93 s.d 97 Al-Fajr 16 s.d 30 Drill
4 Pengenalan Waqaf Sukun 12 100 s.d 101 95 s.d 99 Al-Ghasyiah Al-Fiil 1 s.d 2
13 102 s.d 103 97 s.d 101 Al-A’la & Ath-Thariq Al-Fiil 3 s.d 4
5 Pengenala Waqaf Sukun dobel 14 104 s.d 105 99 s.d 103 Al-Buruj Drill
15 Drill Drill Al-Humazah 1 s.d 3
6 Pengenalan Waqaf Panjang 16 106 s.d 107 101 s.d 105 Al-Insyiqaq Al-Humazah 4 s.d 6
17 108 103 s.d 107 Al-Muthaffifin 1 s.d 18 Al-Humazah 7 s.d 9
7 Pengenalan Waqaf Hamzah 18 109 105 s.d 108 Al-Muthaffifin 19 s.d 36 Drill
19 110 s.d 111 105 s.d 109 Al-Infithar Al-‘Ashr 1 s.d 2
8 Tanda-tanda Waqaf dalam Al Qur’an Madinah 20 112 s.d 113 108 s.d 111 At-Takwir Al-‘Ashr 3
21 114 109 s.d 113 Abasa 1 s.d 21 Drill
22 Drill Drill Drill Hafalan Dasar 2
9 Bacaan Ghorib Dasar 23 115 s.d 116 111 s.d 114 Abasa 22 s.d 42 Drill Hafalan Dasar 3
24 117 s.d 118 113 s.d 116 An-Nazi’at 1 s.d 23 Drill Hafalan Dasar 2
25 119 115 s.d 118 An-Nazi’at 24 s.d 46 Drill Hafalan Dasar 3
10 Fawatihus Suwar (pembuka surat) 26 120 116 s.d 119 An-Naba’ 1 s.d 20 Drill Hafalan Dasar 2
11 Pemantapan 27 121 s.d 122 118 s.d 120 An-Naba’ 21 s.d 40 Drill Hafalan Dasar 3
28 Drill Persiapan Ujian
29 Driil Persiapan Ujian