Beribadah dan Bertasbihlah Kepada Allah (II)

Beribadah dan Bertasbihlah Kepada Allah (II)

Ibadah yang ikhlas, benar dan tekun adalah sarana utama untuk menjaga kemuliaan dan sifat-sifat diri yang mulia. Hal ini juga akan menjaga keindahan pribadi manusia. Jika manusia melupakan Allah, melupakan ibadah dan melupakan tujuan hidup yang utama, ia akan menjadi sibuk dengan hawa nafsu dunia.

“Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.” (QS. 59:19) Baca selengkapnya

Beribadah dan Bertasbihlah Kepada Allah (I)

Beribadah dan Bertasbihlah Kepada Allah (I)

Ketahuilah, Allah sangat menyayangi orang-orang beriman. Allah berfirman:

Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikat-Nya (memohonkan ampunan untukmu), supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya (yang terang). Dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman.” (QS. 33: 41-43) Baca selengkapnya

Tiga Tingkatan Memaafkan yang Perlu Diketahui

Tiga Tingkatan Memaafkan yang Perlu Diketahui

Ajaran moral pertama yang dimiliki oleh umat muslim atas kesalahannya dan keteledoran orang lain adalah memaafkan. Sebuah sikap agung yang mungkin sangat mudah diucapkan, namun sangat sulit untuk dilakukan.

Memaafkan bukanlah hanya sekedar kata saja. Memaafkan juga perlu diimbangi dengan sikap tidak emosi atau amarah, tidak berbuat kasar, dan tidak pula menampakkan wajah cemberut. Karena pada hakikatnya sikap memaafkan adalah kesabaran, keramahan, dan kelemahlembutan. Baca selengkapnya